Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Okręgowa Izba w Krośnie

ul. Bieszczadzka 5/209 38-400 Krosno
tel/fax 13 436 94 60
e-mail: oipip@interia.pl
     
Numer konta (PKO BP o/ Krosno):
70 1020 2964 0000 6302 0003 5998

Biuro Izby czynne:
w poniedziałek w godzinach: 7.30 - 17.00
od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych czynne codziennie w siedzibie Izby w godzinach: od 10.00 – 14.00.  Ponadto Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pełni dyżur w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 10.00 – 12.00.


 
Osoby zatrudnione w OIPiP Krosno:

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Renata Michalska

Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Ewa Czupska

Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: Bożena Jastrzębska

Pracownicy Biura: Ewa Czupska, Bożena Pacek, Justyna Tryniecka, Ewelina Lula

Informatyk: Piotr Szelc

Główna księgowa: Elżbieta Mikosz

Radca prawny: Piotr Świątek udziela porad prawnych w piątek od godziny 8.00 – 14.00. Kontakt za pośrednictwem Biura OIPiP Krosno.

KOMUNIKAT


W IMIENIU OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE
INFORMUJĘ:

XXXIV OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 MARCA 2019 R. W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE
PRZY UL. BIESZCZADZKIEJ 5.

ROZPOCZĘCIE OBRAD GODZ. 9.00.  OBECNOŚĆ DELEGATÓW OBOWIĄZKOWA.
 

 
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
Renata Michalska

Ustawy 10.03.2019

USTAWA z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o działalności leczniczej

USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujacych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity) stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(1) (tekst jednolity) stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity)

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych