Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Wybory 2015

1.       Uchwała Nr 9 Krajowego Zjazdu -> POBIERZ

2.       Regulamin wyborów do organów Izb -> POBIERZ

3.       Uchwała Nr 517 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

4.       Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej -> POBIERZ

5.       Uchwała Nr 523 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

6.       Uchwała Nr 524 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

7.       Załącznik do uchwały Nr 524 w sprawie podziału obszaru
          na rejony wyborcze -> POBIERZ

8.       Uchwała Nr 525 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

9.       Uchwała Nr 526 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ 

10.     Terminarz wyborów -> POBIERZ

Informacja Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje uprzejmie, że pielęgniarki/pielęgniarze, położne/położni członkowie OIPiP w Krośnie, którzy nie aktualizowali danych w rejestrze dotyczących miejsca zatrudnienia, a przez to nie zostali zgłoszeni do rejestru wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych zostali ujęci w Okręgu Wyborczym nr 14.
Bliższe informacje dostępne są w biurze OIPiP w Krośnie lub pod nr telefonu  (13)43-694-60.
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Renata Michalska

Sprawozdanie z przebiegu XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Plik sprawozdania: --> POBIERZ

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych