Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Wybory 2015

1.       Uchwała Nr 9 Krajowego Zjazdu -> POBIERZ

2.       Regulamin wyborów do organów Izb -> POBIERZ

3.       Uchwała Nr 517 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

4.       Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej -> POBIERZ

5.       Uchwała Nr 523 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

6.       Uchwała Nr 524 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

7.       Załącznik do uchwały Nr 524 w sprawie podziału obszaru
          na rejony wyborcze -> POBIERZ

8.       Uchwała Nr 525 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

9.       Uchwała Nr 526 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ 

10.     Terminarz wyborów -> POBIERZ

Informacja Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje uprzejmie, że pielęgniarki/pielęgniarze, położne/położni członkowie OIPiP w Krośnie, którzy nie aktualizowali danych w rejestrze dotyczących miejsca zatrudnienia, a przez to nie zostali zgłoszeni do rejestru wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych zostali ujęci w Okręgu Wyborczym nr 14.
Bliższe informacje dostępne są w biurze OIPiP w Krośnie lub pod nr telefonu  (13)43-694-60.
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Renata Michalska

Sprawozdanie z przebiegu XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Plik sprawozdania: --> POBIERZ

Zaproszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. o godzinie 15.00 rozpoczyna się II edycja kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacja krążeniowo oddechowa” dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs jest bezpłatny i odbywał się będzie w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5.
Uczestnicy w ramach projektu otrzymają materiały dydaktyczne, książki, notesy, długopisy, pendrive i ciepłe posiłki (obiady) przekąski, napoje.

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach: w SMK oraz poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie:  https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/ oraz w Biurze OIPiP w Krośnie. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych