Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Wybory 2015

1.       Uchwała Nr 9 Krajowego Zjazdu -> POBIERZ

2.       Regulamin wyborów do organów Izb -> POBIERZ

3.       Uchwała Nr 517 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

4.       Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej -> POBIERZ

5.       Uchwała Nr 523 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

6.       Uchwała Nr 524 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

7.       Załącznik do uchwały Nr 524 w sprawie podziału obszaru
          na rejony wyborcze -> POBIERZ

8.       Uchwała Nr 525 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ

9.       Uchwała Nr 526 ORPiP w Krośnie -> POBIERZ 

10.     Terminarz wyborów -> POBIERZ

Informacja Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje uprzejmie, że pielęgniarki/pielęgniarze, położne/położni członkowie OIPiP w Krośnie, którzy nie aktualizowali danych w rejestrze dotyczących miejsca zatrudnienia, a przez to nie zostali zgłoszeni do rejestru wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych zostali ujęci w Okręgu Wyborczym nr 14.
Bliższe informacje dostępne są w biurze OIPiP w Krośnie lub pod nr telefonu  (13)43-694-60.
 
 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Renata Michalska

Sprawozdanie z przebiegu XXX Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Plik sprawozdania: --> POBIERZ

KOMUNIKAT


W IMIENIU OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE
INFORMUJĘ:

XXXIV OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 MARCA 2019 R. W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE
PRZY UL. BIESZCZADZKIEJ 5.

ROZPOCZĘCIE OBRAD GODZ. 9.00.  OBECNOŚĆ DELEGATÓW OBOWIĄZKOWA.
 

 
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
Renata Michalska

Ustawy 10.03.2019

USTAWA z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o działalności leczniczej

USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujacych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity) stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(1) (tekst jednolity) stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity)

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych