Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODUOGŁOSZENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że format zdjęć do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju wydawanego zaświadczenia.

W biurze izby na dzień dzisiejszy są dostępne różne formaty zaświadczeń, dlatego też prosimy, aby przed złożeniem dokumentów telefonicznie skontaktować się z OIPiP w Krośnie w celu indywidualnego dobrania wymiaru zdjęć dla danego rodzaju prawa wykonywania zawodu.


NOWE WZORY:

 

 1. WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
  PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 2. WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO *, OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 3. WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
  PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO OSOBIE, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
  ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 4. WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 5. WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/ POŁOŻNYCH
 6. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA
  W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA
 7. WNIOSEK O WYMIANĘ NA NOWE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 8. OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTNIU WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO
 9. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO
 10. OŚWIADCZENIE PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ/PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEGO OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ O ZAMIARZE TYMCZASOWEGO LUB OKAZJONALNEGO WYKONYWANIA ZAWODU NA TERETORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 11. OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
 12. ARKUSZ AKTUALIZACYJNY
 13. POTWIERDZENIE ODBIORU
 14. KLAUZULA INFORMACYJNA
 15. Uchwała nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia
  12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.
 16. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

 


 

 


 

 

OGŁOSZENIE-Aktualizacja danych w ORPiP


Więcej informacji w ząłaczniku ---> POBIERZ

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych