Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek, Położnych i innych zawodów medycznych

VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek, Położnych i innych zawodów medycznych
„Prawo i bezpieczeństwo w zawodzie pielęgniarki i położnej"
Zakopane, 9 - 11 stycznia 2023 r.

PROGRAM :
  • Podstawy prawa medycznego dla pielęgniarek i położnych - Dariusz Hajdukiewicz, lekarz, specjalista chirurg, specjalista zdrowia publicznego, dr nauk prawnych, nauczyciel akademicki w Szkole Zdrowia P ublicznego CMK P i w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Zasady minimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej w zawodzie pielęgniarki i położnej - Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu med ycznego. Prowa dzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie online
  • Jak wpływać na  jakość snu w aspekcie pracy zmianowej
  • Mobbing w ochronie zdrowia. Relacje w zespołach pielęgniarskich. Jak rozpoznać mobbera - mgr Joanna Lewoniewska, Wice-prezes Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
  • Profilaktyka raka piersi, warsztaty; praca na fantomach dla chętnych samobadanie - mgr Joanna Woźniak położna, instruktor profilaktyki raka piersi, pedagog promocji zdrowia
  • Komunikacja z trudnym pacjentem - Zuzanna Rohn, trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia
  • Metody radzenia sobie ze stresem - Anna Osińska, pedagog
 
Program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz informacje organizacyjne dostępne w załączniku oraz na naszej stronie internetowej: www.pce.com.pl lub kliknij tutajPozdrawiamy,
Zespół Polskiego Centrum Edukacji
+48 603 773 091
pce@pce.com.pl     
www.pce.com.pl

XXV Międzynarodowe Targi Biznes Żywność Medycyna

Zaproszenie na XXV Międzynarodowe Targi Biznes Żywność Medycyna.
W dniu 10.11 (czwartek) Cezal Rzeszów organizuje cykl wykładów skierowanych między innymi do środowiska pielęgniarek i położnych.
W godzinach od 9:00 do 10:00 Pani mgr Marta Bakowska zaprezentuje temat „Odleżyny w teorii i praktyce. Najnowsze wytyczne"

Załaczniki:

Zaproszenie ---> POBIERZ

Ulotka ---> POBIERZ
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej" Lublin, 15 listopad 2022 r.

Komunikat ---> POBIERZ

Wytyczne ---> POBIERZ

E-plakat wytyczne ---> POBIERZ

Karta zgłoszeniowa ---> POBIERZ

Klauzula RODO ---> POBIERZ
 

VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących „Poszerzanie kompetencji zawodowych kadry zarządzającej

Kołobrzeg, 17 - 19 października 2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji REJESTRACJA

 

PROGRAM:

    „Profilaktyka wypalenia zawodowego" - Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
    „Czy choroby zawodowe są nieuniknione? Wybrane przykłady. Najczęstsze zaniedbania. Możliwości profilaktyki" - Dorota Borkiewicz, mgr spec. Pielęgniarstwa z zakresu medycyny pracy oraz specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
    „Sposoby radzenia sobie ze stresem, także pocovidowym" - Anna Osińska, pedagog
    „Raportowanie zdarzeń medycznych. Rejestr zdarzeń niepożądanych" - dr n. med. Sylwia Marczewska, adiu nkt Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studiów Doktoranckich w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa medycznego w szpitalnej opiece zdrowotnej. Wizytator
    „Komunikacja interpersonalna personelu medycznego lekarz -pielęgniarka - pacjent" - Agnieszka Olchaws ka, wieloletni trener biznesu i coach od 1995 roku, prowadzi warsztaty, szkolenia i programy rozwojowe dla menadżerów
    „Prawo pracy" - Zygmunt Sitko, Z-ca Oddziałowego SOR, SKDJ
    „Zasady bezpiecznej farmakoterapii w warunkach szpitalnych" - lek. Sławomir Ogórek, Wojewódzki Specja listyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
    „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych. Aktualności  dotyczące różnych aspektów wykonywania zawodu w aspekcie doświadczeń z czasu pandemii i przepisów prawa" - dr hab. n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie


Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy w załączniku oraz na naszej stronie LINK lub po kliknięciu w "REJSTRACJA".Pozdrawiamy,

Zespół Polskiego Centrum Edukacji

+48 603 773 091

pce@pce.com.pl     


www.pce.com.p l

Załącznik ---> POBIERZ
 

XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXV Jubileuszowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 19-21 stycznia 2023 roku. Z wielką przyjemnością będziemy gościć znakomitych prelegentów, specjalistów i przyjaciół Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Tematem przewodnim konferencji będą słowa M. Gandhi:

„Gdzie jest miłość, tam jest życie".

Mahatma Gandhi pragnął wzajemnego szacunku i poszanowania odmienności innych, godnego życia, poczucia bezpieczeństwa. Odczuwał potrzebę, aby ludzie sobie wzajemnie pomagali, rozwijali  w sobie ducha braterstwa i miłości. Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy. Jest darem, nie osiągnięciem, który możemy pomnażać i obdarzać innych, ale również ją przyjmować. Kocha się za nic – nie istnieje żaden powód miłości. Mówiąc o sprawach i problemach osób, które na co dzień pochylają się nad nieuleczalnie chorymi, chcemy uczyć się miłości bezinteresownej, miłości ofiarnej i wymagającej.

Przewodnictwo naukowe  nad Konferencją objęła prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko. Podczas Konferencji odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę.

Nadchodzącą konferencję ponownie organizujemy dla Państwa w nowoczesnym i komfortowym Hotelu Arche****, przy ul. Oleńki 20 LINK, w bliskiej lokalizacji Jasnej Góry.

Zapraszamy na XXV Jubileuszową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, połączoną z obchodami 30 – lecia Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi  Częstochowskiej, która będzie wspaniałą okazją na spotkanie i wymianę doświadczeń w grupie osób zaangażowanych w realizację i rozwój opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnego.

Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej:   LINK

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

mgr Artur Kaptacz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Holistycznie w Onkologii


Bezpłatne szkolenie online dotyczące czynników ryzyka chorób sercowonaczyniowych, diagnostyki oraz metod leczenia, ze szczególnym ukierunkowaniem na hipercholesterolemię rodzinną 14 września 2022 r.

Szanowni Państwo,
SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie jako realizator projektu pn. „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukacje i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, organizuje bezpłatne szkolenie online dotyczące czynników ryzyka chorób sercowonaczyniowych, diagnostyki oraz metod leczenia, ze szczególnym ukierunkowaniem na hipercholesterolemię rodzinną. Szkolenie kierowane jest do pracowników medycznych placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z obszarów województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Szkolenie prowadzone jest przez lekarzy specjalistów Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Termin szkolenia: 14.09.2022 r. (środa).

W związku z powyższym chciałam zwrócić się do Państwa z prośbą o udostepnienie, o ile istnieje taka możliwość, informacji na temat szkolenia na Państwa stronie internetowej lub poprzez wysyłkę mailowa do osób
zarejestrowanych w Państwa bazie. W razie zgody na powyższe, przygotujemy informację do zamieszczenia na stronie jak również treść informacji, którą będzie można udostępnić drogą mailową.
Zainteresowane osoby proszone będą o wypełnienie formularza rejestracyjnego:
LINK

oraz uzupełnienie ankiety uczestnika SL za pośrednictwem formularza google:
LINK

Podane dane potrzebne są, aby wykazać osoby przeszkolone jako uczestników projektu.
Udział w szkoleniu potwierdzony jest Certyfikatem oraz przyznane zostanie 6 punktów szkoleniowych.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie LINK


AGENDA ---> POBIERZ
 


VI Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii Poznań 15-16 września 2022r.

Załącznik ---> POBIERZ

Zaproszenie na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową dla pielęgniarek i położnych operacyjnych „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego”


BEZPŁATNY WEBINAR DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


BEZPŁATNY WEBINAR DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH „BEZPIECZNA DEZYNFEKCJA" 28 CZERWCA 2022 R. GODZ. 18:00

Link do rejestracji: LINK


 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych