Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Dofinansowanie szkoleń

  • Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego OIPiP w Krośnie: POBIERZ
 
  • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: POBIERZ
 
  • Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ponoszonych przez członków OIPiP w Krośnie: POBIERZ
 

Copyright 2021 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych