Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Dofinansowanie szkoleń

  • Uchwała nr 671/VII/2021: POBIERZ
 
  • Regulamin Refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego: POBIERZ
 
  • Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego OIPiP w Krośnie: POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych