Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Dofinansowanie szkoleń

  • Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego OIPiP w Krośnie: POBIERZ
  • Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ponoszonych przez członków OIPiP w Krośnie: POBIERZ

Akcja edukacyjna NFZ „Mamo! Chcę być karmione piersią”

Informacja przesłana do NRPiP przez NFZ:---> POBIERZ
 

Copyright 2017 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych