Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Dofinansowanie szkoleń

  • Uchwała nr 671/VII/2021: POBIERZ
 
  • Regulamin Refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego: POBIERZ
 
  • Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego OIPiP w Krośnie: POBIERZ
 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych