Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


RODO

Poradnik przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji: “RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent”

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Utworzenie grupy było odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów RODO, a jej celem stało się opracowanie klucza postępowania w przypadkach nadinterpretacji przepisów oraz udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Załącznik:

Więcej informacji pod adresem ---> OTWÓRZ

Poradnik ---> POBIERZ

Poradnik przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”

Jak pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia w swojej nowej publikacji „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”

Załączniki:

Więcej informacji pod adresem ---> OTWÓRZ

Poradnik ---> POBIERZ

Wersja Robocza opracowywanego Kodeksu Branżowego w Ochronie Zdrowia

Nadrzędnym celem Kodeksu jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony Pacjentów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Kodeks postępowania został sporządzony z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania rynku podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Stosowanie Kodeksu postępowania stanowi okoliczność potwierdzającą wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na administratorów danych oraz podmioty przetwarzające, które działają na rynku podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Kodeks służy tym samym realizacji zasady rozliczności.

Załącznik:

Więcej informacji pod adresem ---> OTWÓRZ

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og


Załączniki:

Rozporządzenie ---> POBIERZ

Wytyczne grupy roboczej Art. 29 ---> OTWÓRZ
 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych