Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Delegaci wybrani w rejonach w rejonach wyborczych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie


        Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 23 marca 2017r. odbędzie się XXXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.               
        W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do Biura OIPiP w Krośnie propozycji uchwał, wniosków i apeli dotyczących spraw ważnych i istotnych dla naszego środowiska. Zgłaszane wnioski przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.


Z poważaniem

Renata Michalska

Przewodnicząca ORPiP w Krośnie


Wniosek ---> POBIERZ


 

Prośba Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego o wsparcie inicjatywy ustawodawczej projektu projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

Treść Komunikatu ---> POBIERZ

Rekomendacje z debaty eksperckiej OPD z dnia 9 lutego 2017 r. i propozycja interpretacji kryteriów podpisane przez Prezes NRPiP Zofię Małas, oraz Prezes PTP Grażynę Wójcik

Kryteria Oceny ---> POBIERZ
Rekomendacje z debaty ---> POBIERZ

NZOZ BIMED - pielęgniarka opieka długoterminowa domowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego"

Treść ---> POBIERZ

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty "Razem w Immuno - Onkologii", które odbędą się 16 lutego 2017 r. w Brzozowie

Czytaj więcej ---> Załącznik

Agresywne zachowanie pacjenta a prawa i ochrona personelu medycznego

Konferencja prasowa „(Nie)jawność (nie) sprzyja zdrowiu. Jaką cenę płacimy za brak dostępu do informacji publicznej?

Zaproszenie na Konferencję ---> POBIERZ

Informacja o Konferencji ---> POBIERZ

Konferencja „Rola pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia 28 luty 2017 r. Warszawa

Powiadomienie ---> POBIERZ

Zaproszenie na konferencję ---> POBIERZ
Copyright 2017 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych