Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

AKTUALIZACJA  DANYCH

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.
 
Obowiązek aktualizowania danych wynika z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 
Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”, a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Bieszczadzka 5, 38- 400 Krosno

WYBORY 2019

Szanowne Koleżanki, Koledzy
Prosimy o aktualizowanie swoich danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych w celu stworzenia właściwych list wyborczych do wyboru delegatów na VIII kadencję samorządu (aktualne miejsce pracy- dokładna data rozpoczęcia pracy (dzień-miesiąc-rok), miejsce pracy i stanowisko)”

 


 

I KONFERENCJA Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety

Szanowna Państwo,
 
w imieniu Pana Profesora Krzysztofa Drewsa oraz Pani Profesor Agnieszki Seremak-Mrozikiewicz z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość umieszczenia informacji o I Konferencji Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety na stronie internetowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 
Konferencja odbędzie się 15 listopada 2019 r. w Concordia Design w Poznaniu.
Poświęcona będzie planowaniu diety i suplementacji witaminowej u kobiet w ciąży. Spotkanie adresowane jest do zarówno do lekarzy, w tym szczególnie położników, jak również do farmaceutów, położnych i dietetyków. Celem sympozjum jest przedstawienie najnowszych standardów postępowania w zakresie prawidłowego żywienia w ciąży oraz rekomendacji dotyczących suplementacji ciężarnych.

Informacja w sprawie Konferencji epidemiologicznej 6-09-2019 r.


Karta zgłoszenia ---> POBIERZ

Program konferencji ---> POBIERZ
 

Nowy wniosek do opiniowania przez Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Plik wniosku: POBIERZ

REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄSzanowni Państwo,
 
badanie ankieto­we „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią” zrealizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzone w 2018 roku wśród 3205 kobiet w okresie laktacji, wykazało, że główną przyczyną zbyt wczesnego rezygno­wania z karmienia piersią (przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka) był brak
 

RAPORT BADANIE OPINII MŁODYCH MATEK NA TEMAT LAKTACJI I ROLI POŁOŻNEJ W PROMOWANIU KARMIENIA PIERSIĄ

Szanowni Państwo,
 
Aż co piąta młoda matka w Polsce (20,06%) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych  w 2018 roku na grupie ponad 3 tysięcy kobiet.

RAPORT BADANIE OPINII MŁODYCH MATEK NA TEMAT LAKTACJI I ROLI POŁOŻNEJ W PROMOWANIU KARMIENIA PIERSIĄ

Szanowni Państwo,
 
Aż co piąta młoda matka w Polsce (20,06%) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych  w 2018 roku na grupie ponad 3 tysięcy kobiet.
 
Celem badań, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią. Wyniki badań potwierdzają dużą rolę wsparcia karmienia naturalnego, zarówno poprzez propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży, jak i wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matek karmiących.
 
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”.
 
W załączeniu link do wypowiedzi Pani dr hab. Beaty Pięty, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych na temat badania opinii: LINK

Streszczenie raportu badań ---> POBIERZ

Podsumowanie wyników badań ---> POBIERZ

List zaproszenie ---> POBIERZ

Raport badań ---> POBIERZ
 
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych