Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


 

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i PołożnejProgram Konferencji ---> POBIERZ

Karta Zgłoszeniowa ---> POBIERZ
 

WEBINAR: Rekomendacje NRPiP w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji

Konferencja dla położnych „Wokół Standardu Opieki Okołoporodowej"
Obowiązuje rejestracja elektroniczna, liczba miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.
Link do rejestracji ---> LINK
 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska, czyli jak wykorzystać kompetencje pielęgniarek i położnych z korzyścią dla pacjenta, systemu i płatnikaZaawansowana praktyka pielęgniarska, czyli jak wykorzystać kompetencje pielęgniarek i położnych z korzyścią dla pacjenta, systemu i płatnika.

W dniach 16 – 17 maja 2024 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Zaawansowana praktyka pielęgniarek i położnych wartością dla pacjenta, systemu i płatnika”. Wydarzenie odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.Organizatorami wydarzenia była Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Prezydent  Miasto Gdańsk

Deklaracja Gdańska
Deklaracja Gdańska 2024 w sprawie wdrożenia rozwiązań zwiększających dostępność, jakość i efektywność systemu opieki zdrowia trafiła do Ministra Zdrowia

Deklaracja Gdańska 2024 wzywa do podjęcia prac legislacyjnych, które umożliwią pełne i efektywne wykorzystanie nowych kompetencji, samodzielnych ról zawodowych, umożliwiających zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, poprawę jakości i bezpieczeństwa pacjentów oraz optymalizacji systemu opieki zdrowotnej. 

INFORMACJA DLA FACHOWEGO PERSONELU MEDYCZNEGO

Informacja dla fachowego personelu medycznego dotycząca dodatkowych środków minimalizacji ryzyka dla produktu leczniczego TYSABRI (natalizumab) (s.c. & i.v.) których celem jest minimalizacja ryzyka wystąpienia postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PMI).


Załącznik ---> POBIERZ

 

Rekolekcje Służby Zdrowia - 100. Pielgrzymka

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskich rekolekcjach dla Służby Zdrowia, które odbędą się 17-18 maja 2024 roku (piątek – sobota) na Jasnej Górze.

Kaplica św. Józefa (ul. Klasztorna) lub Aula Papieska.

Rekolekcje prowadzą Siostra Maria, Siostra Radosława i Siostra Katarzyna – Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia


Program rekolekcji ---> POBIERZ

KOORDYNOWANA OPIEKA ONKOLOGICZNARejestracja na stronie ---> LINK
 

Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia jako priorytet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w poprawie komfortu i jakości życia pacjentów

webinar 21.05.2024: Nietrzymanie moczu jako narastający problem psychospołeczny, ograniczający istotnie możliwości funkcjonowania kobiety w społeczeństwie i rodzinie

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych