Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowiska nr 60 oraz 61 NRPIP


Stanowisko nr 60 w sprawie zabezpieczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania ---> POBIERZ

Stanowisko nr 61 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r. ---> POBIERZ

Apel do władz: Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści!

Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści, a zapowiadany od 1 lipca kolejny wzrost minimalnych stawek wynagrodzeń w ochronie zdrowia doprowadzi do jej upadku – twierdzą przedstawiciele organizacji branżowych apelując o naprawę sytuację w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

W NIPiP trwają prace nad wyceną porady pielęgniarki i położnej POZ

Obecnie w NIPiP trwają prace nad wyceną porady pielęgniarki i położnej POZ: urologicznej, tzw. porady „stomijnej” oraz porady w zakresie leczenia ran. Przy pracach nad wyceną biorą udział eksperci-praktycy i to z ich opiniami w następnych krokach skierujemy się do AOTMIT.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnychktóre będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie.

WYKAZ ---> POBIERZ

 

GUS: Pielęgniarek będzie ubywać

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Polska w liczbach 2022„. Analiza zawiera podstawowe informacje dot. sytuacji społecznej oraz stanu gospodarki Polski w 2022 r. Z raportu wynika, że starzejemy się w zastraszającym tempie – w 2050 r. ponad połowa społeczeństwa będzie w wieku poprodukcyjnym. Tendencje demograficznie nie ominą medyków. „Zauważył” to nawet prezydent Andrzej Duda, nawiązując do wieku pielęgniarek.

98 Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia na Jasną GóręZałacznik ---> POBIERZ

Galeria ---> OTWÓRZ
 

Życzenia OIPIP w Krośnie

Życzenia Piotra Brombera - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Załącznik ---> POBIERZ
 

Życzenia

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i PołożnychCopyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych