Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Bezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

KOMUNIKAT
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośniezaprasza na bezpłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych w zakresie:
 1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych- 16 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r. (edycja Jasło) – w trakcie,
 2. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa– 17 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. (edycja Krosno)- w trakcie,
 3. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie– 29 września 2022 r. do 28 listopada 2022 r. (edycja Krosno)- w trakcie,
 4. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych-  17 października 2022 r. do 8 grudnia 2022 r. (edycja Krosno)- w trakcie.
 
 
 1. Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka– 5 listopada 2022 r. do 19 grudnia 2022 r. (edycja Krosno)
Zapisy do 28 października 2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne
Zapisy poprzez stronę SMK
 
 1. Wywiad i badanie fizykalne – 16 listopada 2022 r. (edycja Krosno)
Zapisy do 10 listopada 2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne
Zapisy poprzez stronę SMK
 
 1. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie17 listopada 2022 r. do 16 stycznia 2023 r. (edycja Krosno),
Zapisy do 14 listopada 2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne
Zapisy poprzez stronę SMK

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach: w SMK
oraz poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie:  https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/
oraz w Biurze OIPiP w Krośnie 

Kursy realizowane będą w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22

Do każdego kursu można zakwalifikować 32 osoby – decyduje kolejność zgłoszeń.
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze wpisywanie się na w/w kursy za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia oraz kontakt telefoniczny w tej sprawie.
Instrukcja dotycząca zakładania konta w SMK znajduje się na stronie głównej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.
W ramach projektu każda osoba może skorzystać wyłącznie z jednego kursu.
 
Bliższych informacji udziela biuro Izby pod numerem telefonu 13 43 694 60.
 

Komunikat w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie chirurgiczna asysta lekarza

Szkolenie

Pielęgniarki i pacjenci jednym głosem w sprawie opieki długoterminowej

 • NRPiP spotkała się z Radą Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia oraz Radą Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjentów. Tematem spotkań była kwestia opieki długoterminowej w Polsce.
 • Świadczenia w domowej opiece długoterminowej stanowią 1,5% w puli wszystkich świadczeń zdrowotnych. To ponad sześć razy mniej niż średnia w Unii Europejskiej.
 • Zbyt niska wycena świadczeń w opiece długoterminowej sprawia, że liczne podmioty zatrudniające pielęgniarki na umowę o pracę, nie są w stanie wywiązać się z ustawy o wynagrodzeniach.
 • Skutkuje to odpływem pielęgniarek z tego obszaru medycyny, co będzie miało dramatyczne skutki w starzejącym się społeczeństwie.
 • Prezes AOTMiT zapewnia, że trwają pracę nad rozwiązaniem tego problemu, których efekty mają pojawić na początku 2023 roku.

Korespondencja z Wojewodą Podkarpackim dotycząca podjęcia działań w sprawie zwiększenia finansowania świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej


Korespondencja OIPIP ---> POBIERZ

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Załącznik nr 3 ---> POBIERZ

Załącznik nr 4 ---> POBIERZ

Załącznik nr 5 ---> POBIERZ

Jest zapewnienie z MZ, że problemy z wynagrodzeniami pielęgniarek i położnych zostaną rozwiązane

 • W NIPiP odbyło się spotkanie z Wiceministrem Zdrowia Piotrem Bromberem, Prezesem NFZ Filipem Nowakiem oraz Prezesem AOTMiT Romanem Topór-Mądrym.
 • Celem spotkania było omówienie nieprawidłowości i problemów w realizacji ustawy o wynagrodzeniach, której nowelizacja weszła w życie 1 lipca br.
 • Szczególną uwagę zwróciliśmy na problemy w opiece długoterminowej, gdzie w chwili obecnej mamy do czynienia ze znaczącym odpływem specjalistów.
 • Zwróciliśmy także uwagę na to, że nadal są podmioty lecznicze, które pomimo że otrzymały zwiększone środki od NFZ, nie przekazały nic na wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego.
 • Kolejny pilnym tematem poruszonym w trakcie spotkania, była kwestia zbyt dużych dysproporcji pomiędzy grupami płacowymi, do których są klasyfikowane pielęgniarki i położne. Różnice w zarobkach mogą wynosić nawet 2 tys. zł co jest powodem niezadowolenia i stanowi źródło konfliktów.
 • Ministerstwo Zdrowia posiadając wiedzę w tym zakresie planuje podjąć działania, które ,,spłaszczą” te dysproporcje.

Korespondencja Prezes NRPiP z Prezesem NFZ dotycząca wyceny świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


Załącznik ---> POBIERZ
 

„Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty z dnia 3 października 2022 r.


Załączniki:

Komunikat CKPPiP ---> POBIERZ


Pismo CKPPiP do NIPiP ---> POBIERZ
 

Pismo Pani Edyty Gadomskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w MZ dotyczący "Pilotażowego programu szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych i pielęgniarek oraz fizjoterapeutów - chirurgiczna asysta lekarza".


Załącznik ----> POBIERZ

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych