Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Wysyłanie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze praktyk

 

  1. Mając podpis elektroniczny/ profil zaufany  oraz założone konto w Rejestrze  Praktyk  Zawodowych ( opis we wcześniejszych zakładkach ) należy zalogować się w rejestrze https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
 
  1. Proszę wejść   w menu  Utwórz wniosek – praktyka pielęgniarska  oraz wybrać WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu  –  pojawia się  zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko w tych miejscach, w których uległy  zmianie.
 
  1. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać wykorzystując podpis elektroniczny/ profil zaufany.
 
  1.  Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać wykorzystując podpis elektroniczny.
 
  1. Po podpisaniu, wysłać  w systemie do organu prowadzącego rejestr.
 
  1. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „ Komunikaty” i po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument   w zakładce: „Dokumenty” ze szczegółowymi danymi co we wniosku należy poprawić.


 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych