Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Rejestr organizatorów kształcenia

2017

Zgodnie z art. 76 ust 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2014.1435) wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego podlega opłacie. Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego w 2017 roku wynosi 257 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne na konto:

PKO BP o/Krosno
70 1020 2964 0000 6302 0003 5998
   
2018
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2017 r., które wyniosło 4.529,19 zł.

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi w 2018 roku – 272,00 zł. (6%).
 
2019
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 18 stycznia 2019 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2018 r., które wyniosło 4.851,61 zł.


Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi w 2019 roku – 292,00 zł. (6%).
 
2020
 
Uprzejmie informuję, żew dniu 21 stycznia 2020 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS  w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. że w dniu, które wyniosło 5167,98 zł.

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi w 2019 roku – 311,00 zł. (6%).

 
 
2021

Uprzejmie informuję, że  w dniu 21 stycznia 2021 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2020 roku, które wyniosło 5 410,45 zł. 

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych wynosi w 2021 roku 325,00 zł (6 %).
 

2022

Uprzejmie informuję, że  w dniu 21 stycznia 2022 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2021 roku, które wyniosło 6220,80 zł. 

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych wynosi w 2022 roku 354,00 zł (6 %).

 


 
2023

Uprzejmie informuję, że  w dniu 20 stycznia 2023 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2022 roku, które wyniosło 6652,73 zł. 

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych wynosi w 2023 roku 400,00 zł (6 %).

 2024

Uprzejmie informuję, że  w dniu 22 stycznia 2024 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2023 roku, które wyniosło 7443,28 zł. 

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych wynosi w 2024 roku 447,00 zł (6 %).

 

 


Komunikat SMK

Szanowni Państwo,

W załączeniu komunikat dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 r. skierowany do organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez NRPiP oraz okręgowych rad pielęgniarek i położnych w celu ujednolicenia postępowania w sprawie wpisu do rejestru.

Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Komunikat ---> POBIERZ
 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych