Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Korespondencja dotycząca realizacji zleceń lekarskich w domu chorego na podanie leków oznakowanych „Lz” .

Wiecej informacji w załącznikach:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ
Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Odpowiedź Prezes NRPiP w sprawie Komunikatu Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych przy MZ – Beaty Cholewki

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Pismo Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych kierowane do Prezes NRPiP z prośbą o wyjaśnienia sytuacji opisanej przez Dyrektor DPiP przy MZ czytaj

Treść komunikatu ---> POBIERZ

OIPiP w Gdańsku kieruje pismo do NRPiP z prośbą o wyjaśnienia kwestii działań MZ dotyczących konieczności szkoleń pielęgniarek i położnych z zakresu wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zadań lek

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Odpowiedź Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia które jest odpowiedzią na stanowisko Nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r.

Odnoszące się do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Stanowisko Prezydium NRPiP z 01.09.2016r. w odniesieniu do Komunikatu MZ z dnia 29.07.2016r.

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Wytyczne Ministra Zdrowia kierowane do Wojewodów do zobowiązania Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla pielęgniarek i położnych w zakresie zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Wytyczne Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych