Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


 

ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ


Problematyka szczepień była jedną z głównych bohaterek Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w dniach 18-20 lutego 2016 w Katowicach.

 

O wakcynologii, profilaktyce szczepień i jej współczesnych odsłonach dyskutowano zarówno podczas paneli jak i w kuluarach spotkania. Na szczególną uwagę zasługują opinie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz prof. Mirosława J. Wysockiego, dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, wygłoszone podczas sesji inauguracyjnej pt. „Zdefiniowanie i omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016 – 2036”. Obaj mówcy zwrócili uwagę na konieczność edukacji oraz rzetelnego informowania na temat szczepień, czemu służy m.in. nasza akcja.

Minister Radziwiłł uznał propagowanie szczepień za jedno z priorytetowych zadań swojego resortu i Rządu RP. Wątek wpływu szczepień ochronnych na odpowiedzialność za zdrowie Polaków rozwinął prof. Mirosław J. Wysocki. Stwierdził, że społeczeństwo często podejmuje decyzje na temat szczepień na podstawie emocji wywoływanych przez ruchy antyszczepionkowe, mimo że informacje przez nie rozprzestrzenianie nie znajdują merytorycznego pokrycia w rzeczywistości.

W rozmowach na temat szczepień, jakie toczyły się w Katowicach zarówno podczas obrad kongresowych jak i w kuluarach (m.in. na stoisku akcji „Zaszczep się wiedzą”) na szczególną uwagę zasługują głosy: Krzysztofa Łandy – podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr. Jacka Krajewskiego – prezesa fundacji „Porozumienie Zielonogórskie” oraz Małgorzaty Koby – lekarza pediatry z Zabrza, która odpowiadała na liczne pytania rodziców – gości naszego stoiska podczas Dnia Otwartego. Kwestie warte przemyślenia przez wszystkich, którzy mają wątpliwości dotyczące szczepień, poruszyli również Beata Małecka-Libera z Sejmowej Komisji Zdrowia oraz dr Paweł Grzesiowski – znany i popularny ekspert profilaktyki zakażeń. Najważniejsze wątki tych wypowiedzi zarejestrowaliśmy – zachęcając Państwa do ich obejrzenia i wysłuchania.

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych