Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

W związku z licznie wpływającymi pismami do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie informującymi o pomijaniu pielęgniarek i położnych we wzroście wynagrodzeń poniżej przedstawiamy korespondencję z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w tej sprawie.

PISMO NRPiP: ---> POBIERZ
ODPOWIEDŹ MZ: ---> POBIERZ
PISMO NFZ: ---> POBIERZ


Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotycząca podwyżek w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Pismo do Członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: ---> POBIERZ
Pismo Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych: ---> POBIERZ

Korespondencja pomiędzy Ministrem Zdrowia a NRPiP: ---> POBIERZ
 
Copyright 2017 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych