Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 

W związku z licznie wpływającymi pismami do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie informującymi o pomijaniu pielęgniarek i położnych we wzroście wynagrodzeń poniżej przedstawiamy korespondencję z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w tej sprawie.

PISMO NRPiP: ---> POBIERZ
ODPOWIEDŹ MZ: ---> POBIERZ
PISMO NFZ: ---> POBIERZ


Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotycząca podwyżek w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Pismo do Członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: ---> POBIERZ
Pismo Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych: ---> POBIERZ

Korespondencja pomiędzy Ministrem Zdrowia a NRPiP: ---> POBIERZ


Podjęcie działań legislacyjnych pozwalających na wzrost wynagrodzeń w służbie więziennej.

W załączeniu pismo Pani Prezes NRPiP Zofii Małas dotyczące podjęcia działań legislacyjnych pozwalających na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w więziennej służbie Zdrowia.

Załacznik ---> POBIERZ
 
 
USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujacych zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych
 

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r.
Na podstawie porozumienia, które ma być zawarte w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie z uwzględnieniem wynagrodzenia za miesiąc lipiec.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych


Co ona wniesie do naszego zawodu ?

Stanowisko MZ w sprawie kwalifikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
 


 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych