Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce?


Zaproszenie ---> POBIERZ

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych