Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Konferencja „Rola pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia 28 luty 2017 r. Warszawa

Powiadomienie ---> POBIERZ

Zaproszenie na konferencję ---> POBIERZ

Warszawski Uniwersytet Medyczny 28 luty 2017 r.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych