Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących „Poszerzanie kompetencji zawodowych kadry zarządzającej

Kołobrzeg, 17 - 19 października 2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji REJESTRACJA

 

PROGRAM:

    „Profilaktyka wypalenia zawodowego" - Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
    „Czy choroby zawodowe są nieuniknione? Wybrane przykłady. Najczęstsze zaniedbania. Możliwości profilaktyki" - Dorota Borkiewicz, mgr spec. Pielęgniarstwa z zakresu medycyny pracy oraz specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
    „Sposoby radzenia sobie ze stresem, także pocovidowym" - Anna Osińska, pedagog
    „Raportowanie zdarzeń medycznych. Rejestr zdarzeń niepożądanych" - dr n. med. Sylwia Marczewska, adiu nkt Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studiów Doktoranckich w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa medycznego w szpitalnej opiece zdrowotnej. Wizytator
    „Komunikacja interpersonalna personelu medycznego lekarz -pielęgniarka - pacjent" - Agnieszka Olchaws ka, wieloletni trener biznesu i coach od 1995 roku, prowadzi warsztaty, szkolenia i programy rozwojowe dla menadżerów
    „Prawo pracy" - Zygmunt Sitko, Z-ca Oddziałowego SOR, SKDJ
    „Zasady bezpiecznej farmakoterapii w warunkach szpitalnych" - lek. Sławomir Ogórek, Wojewódzki Specja listyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
    „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych. Aktualności  dotyczące różnych aspektów wykonywania zawodu w aspekcie doświadczeń z czasu pandemii i przepisów prawa" - dr hab. n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie


Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy w załączniku oraz na naszej stronie LINK lub po kliknięciu w "REJSTRACJA".Pozdrawiamy,

Zespół Polskiego Centrum Edukacji

+48 603 773 091

pce@pce.com.pl     


www.pce.com.p l

Załącznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych