Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

30-lat samorządu pielęgniarek i położnych


 

19 kwietnia 1991 r. uchwalono Ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych. Podpisał ją ówczesny Prezydent RP Lech Wałęsa. 

Samorząd Zawodowy reprezentuje najliczniejszą grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne.

Jubileusz XXX - lecia samorządu przypada w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla naszego środowiska zawodowego, które pracuje z ogromnym poświęceniem, walcząc o życie i zdrowie pacjentów. 

30 lat temu - 19 kwietnia 1991 roku, uchwalono ustawę, na mocy której został  powołany do życia samorząd pielęgniarek i położnych. Dziś reprezentuje on najliczniejszą, ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne. 
Trzeba było nadzwyczajnego wysiłku kilku tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, wywodzących się z różnych środowisk zawodowych, politycznych i związkowych, by po raz pierwszy w historii, zostali uznani za odrębną grupę zawodową. 30 lat temu przestaliśmy być pomocą medyczną. Dziś, wykonujemy zawody samodzielne, które zyskały rangę zawodów zaufania publicznego. Przez ten okres wypracowane zostały wysokie standar­dy kształcenia zawodowego i kształcenia podyplomowego, budujące nasz profesjonalizm.
 
Zofia Małas, prezes NRPiP, na uroczystej Radzie Pielęgniarek i Położnych 19 kwietnia 2021 roku powiedziała - Ta rocznica jest wspaniałą okazją do podsumowania wielu lat pracy wszystkich samorządowców, jest także okazją do refleksji nad tym, jak wiele przemian zaszło od momentu pierwszych obrad Okrągłego Stołu. To również czas podsumowania zysków i strat. Zadajemy sobie pytanie, gdzie byłoby polskie pielęgniarstwo, gdyby nie 30-letni dorobek samorządu. 
 
Jubileusz 30-lecia świętujemy w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które poświęcają swoje zdrowie i życie dla pacjentów. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych działania związane z obchodami przenosi do przestrzeni miejskiej. Pałac Kultury i Nauki oraz wieżowiec Warsaw Spire w dniu 19 kwietnia 2021 r. zaświecił dla pielęgniarek i położnych. 
 

Składam serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Samorządu Pielęgniarek i Położnych.
Dziękuję za trzydzieści lat wspólnej pracy, zaangażowanie i wiarę w lepsze jutro.
Życzę wielu sił i wytrwałości w realizowaniu podejmowanych działań na rzecz dalszego rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa i satysfakcji z wykonywanego zawodu.
 
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie
Renata MichalskaSpójrzmy wstecz – zawodowa samorządność pielęgniarek i położnych

Link do filmu ---> OTWÓRZ

Życzenia z okazji jubileuszu 30-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych ---> OTWÓRZ

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych