Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Apel Nr 1


Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji na Apel Nr 1 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do uwzględnienia wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej w podwyżkach wynagrodzeń.


Załącznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych