Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Apel o pomoc dla Amelki

Pan/Pani
Przewodnicząca/y
OIPiP
Szanowne Koleżanki, Koledzy

Szanowni Państwo!

Zwróciła się do nas nasza koleżanka, Ewa Mizeracka, pielęgniarka od 35 lat
pracująca w medycynie szkolnej o pomoc w zbiórce funduszy na przeszczep komórek
macierzystych u jej wnuczki Amelki.
Mając na uwadze szczytny cel a także naszą pielęgniarsko-położniczą chęć
niesienia pomocy innym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie Apelu o pomoc
dla Amelki na terenie działania Państwa Izby.


 
Z wyrazami wdzięczności,

Wiesława Szaniawska
Przewodnicząca ORPiP w Chełmie

W załączeniu:
Apel o pomoc dla Amelki
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych