Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

DEBATA POŚWIĘCONA PROBLEMOM WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA W POLSCE

W poniedziałek 27 marca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Debata, złożona jest z 5 paneli, każdy traktuje o innym, ważnym dla pielęgniarek i położnych zagadnieniu. Do aktywnego udział w dyskusjach zostali zaproszeni reprezentanci Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. W części poświęconej problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce oraz propozycjom rozwiązań, głos zabierze Zofia Małas, Prezes NRPiP. Na temat norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych wypowie się Joanna Walewander, Sekretarz NRPiP, natomiast Mariola Łodzińska, Wiceprezes NRPiP opowie, dlaczego warto promować wśród młodych ludzi zawód pielęgniarki i położnej, który jest jednym z zawodów przyszłości. Zagadnieniem kształcenia w drodze porównania obecnego i idealnego modelu zajmie się Sebastian Irzykowski, Wiceprezes NRPiP, natomiast Tomasz Krzysztyniak, członek prezydium NRPiP zajmie się tematem cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia jako rozwiązaniu systemowym i wsparciu opieki pielęgniarskiej.

Do udziału w debacie zostały zaproszone środowiska związane z pielęgniarkami i położnymi m.in. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, dr n. o zdr. Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska – Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, dr hab. n. hum. Maria Kózka – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.

AGENDA DEBATY ---> POBIERZ

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych