Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Domy Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję pismo otrzymane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na przekazanie Stanowiska nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej  na rzecz mieszkańców tych domów.

Załączniki:

Stanowisko nr 18 ---> POBIERZ

Pismo Ministerstwa ---> POBIERZ
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych