Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 lipca 2020 r.

Pismo do A. Dudy o poparcie propozycji wprowadzenia zmiany do zapisu art. 26 ust. 1 ustawy o Funduszu Medycznym ---> POBIERZ

Pismo do MZ o podjęcie działań inicjujących dokonanie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. ---> POBIERZ

Pismo z MZ do NRPiP dotyczace rozliczenia świadczenia - edukacja przedporodowa, realizowanego przez położną poz ---> POBIERZ

Pismo NRPiP do MZ o pdjęcie działań inicjujących dokonanie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. ---> POBIERZ

Akty prawne. ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 8.07.2020 r. ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych