Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Informacja o rekrutacji na kursy dla pielęgniarek i położnych finansowane ze środków UE

30 000 pielęgniarek i położnych może rozpocząć kursy w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

---

Niebawem w całej Polsce ruszą pierwsze kursy w związku z rozstrzygnięciem konkursu na Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

Rekrutację prowadzić będzie 26 beneficjentów, których wnioski wcześniej zostały najwyżej ocenione w konkursie. Pielęgniarki i położne będą mogły korzystać z kursów dotyczących:

•             ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych

•             wywiadu i badania fizykalnego dla pielęgniarek i położnych

•             pielęgniarstwa onkologicznego

•             wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego

•             opieki pielęgniarskiej nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym

nowotworów

•             pielęgniarstwa psychiatrycznego

•             rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

•             wykonania badania spirometrycznego

•             kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla

pielęgniarek

Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się w serwisie Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia:

 

http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2676-30_000_pielegniarek_i_poloznych_moze_rozpoczac_kursy_w_Programie_Wiedza_Edukacja_Rozwoj.html
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych