Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Konferencja na temat: „Nietrzymanie moczu jako problem zdrowia społecznego”

Koleżanki / koledzy
lekarze / pielęgniarki / położne / fizjoterapeuci 


Wojewoda Podkarpacki,
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie,
Polskie Towarzystwo Urologiczne Oddział Krakowski
oraz Konsultant Wojewódzki ds. Urologii dla Województwa Podkarpackiego
 

mają przyjemność zarosić Państwa na bezpłatną Konferencję na temat: „Nietrzymanie moczu jako problem zdrowia społecznego”, która odbędzie się w dniu 27 października 2014 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza przy ul. Kolejowej 1 w Krośnie rejestracja od godz. 10 00 do godz. 11 00
Rozpoczęcie Konferencji Naukowej godz. 11 00 .
Patronat honorowy nad Konferencją objął Wojewoda Podkarpacki i Sejmik Województwa Podkarpackiego.
Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów.
W Konferencji weźmie udział około 600 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Proszę o wcześniejsze przesłanie listy osób chętnych pocztą lub e-mailem: oipip@interia.pl do dnia 20 października 2014 r. ze względu na konieczność przygotowania certyfikatów.
W załączeniu karta zgłoszeniowa.

         Konsultant Wojewódzki                                          Przewodnicząca 

                  ds. Urologii                                        Okręgowej Rady Pielęgniarek
 dla Województwa Podkarpackiego                                  i Położnych
             dr Dariusz Sobieraj                          mgr Barbara Błażejowska – Kopiczak           


KARTA ZGŁOSZENIOWA --> POBIERZ
ZAPROSZENIE --> POBIERZ
PROGRAM KONFERENCJI --> POBIERZ

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych