Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Konkurs dla położnych

Szanowni Państwo,
Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie zaprasza położne, które na co dzień sprawują opiekę nad kobietami ciężarnymi do udziału w konkursie na realizatorów projektu „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.zachowajrownowage.pl.
Osoby, które w wyniku konkursu nawiążą współpracę z IPCZD, zostaną zaproszone na  szkolenie dla trenerów żywieniowej promocji zdrowia z elementami aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Otrzymają również materiały edukacyjne, które jednocześnie stanowią narzędzie pracy z kobietami w ciąży i matkami karmiącymi.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z materiałami konkursowymi zamieszczonymi na stronie internetowej IPCZD: www.czd.pl w zakładce: „Zamówienia publiczne i konkursy”.
Link konkursu:
http://www.czd.pl/images/stories/zamowienia_publiczne/konkursy_ogloszenia_medyczne/2015/KOCZD01315/13-15_ogloszenie.pdf
 
W załączeniu przesyłam załączniki do ogłoszenia --> POBIERZ

W przypadku pytań proszę o kontakt: 
 
Małgorzata Wojtyło
Zakład Zdrowia Publicznego IPCZD
tel.: 22 815 77 01
m.wojtylo@ IPCZD.PL

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych