Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Korespondencja z MZ dotycząca uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego jako opiekuńczego zawodu dla pacjenta i pomocniczego zawodu dla pielęgniarki i położnej


Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych