Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Minister Radziwiłł na sejmowej komisji: chcę osiągnąć zdrowie dla wszystkich


Zwracając się do ministra Konstantego Radziwiłła podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia Elżbieta Radziszewska, posłanka PO, wspomniała, iż PiS przez 8 lat mówiło o tym, że wprowadzi budżetowy system finansowania służby zdrowia.

- Nie usłyszeliśmy jednak, co to ma być. Co to za zwierzę wyłoni się z tych opowieści? Liczę na to, że przedstawi nam pan minister to, co zaakceptował rząd i premier Beata Szydło oraz harmonogram tych zmian. Co chce pan osiągnąć? - dopytywała dociekliwie ministra Radziwiłła Elżbieta Radziszewska.

- Odpowiem najprościej: chcę osiągnąć zdrowie dla wszystkich. Wszyscy moi poprzednicy i następcy powinni na to pytanie odpowiedzieć podobnie - rozpoczął wystąpienie przed komisją minister Konstanty Radziwiłł.

To państwo odpowiada za ochronę zdrowia
Wskazał, że w ciągu ostatnich lat w obszarze opieki zdrowotnej w Polsce zmienił się m.in. język, jakim mówi się o jej najważniejszych elementach.

- Nie ma już pacjentów tylko świadczeniobiorcy, nie ma tych, którzy udzielają im pomocy - jest świadczeniodawca, nie ma procesu leczenia czy diagnozowania - są usługi zdrowotne, kontrakty, limity i nadlimity. Ten język, charakterystyczny dla rozwiązań gospodarczych,odsuwa nas od idei ochrony zdrowia, czegoś co jest objęte zasadą służby, odpowiedzialności, solidarności i wsparcia dla tych, którzy są słabsi - podkreślał szef resortu zdrowia.

Z przekonaniem mówił, że w ciągu ostatnich 20 lat państwo systematycznie wyzbywało się bezpośredniego nadzoru i odpowiedzialności za ochronę zdrowia.

- W związku z tym istnieje potrzeba podjęcia konstytucyjnej odpowiedzialności przez władzę państwa za ochronę zdrowia. Priorytetem, który podejmujemy jest budowa sprawnego systemu zarządzania powszechnie dostępnej służby zdrowia. Powszechna dostępność nie może być mierzona odsetkiem tych, którzy mają do niej dostęp - to jest wartość zero-jedynkowa i albo występuje, albo jej nie ma - przekonywał minister Radziwiłł.

Likwidacja NFZ - przesądzona
W ramach tego priorytetu wskazał upowszechnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie - likwidację ''instytucji powszechnego ubezpieczenia'', czyli NFZ.

Nie oznacza to likwidacji wielu funkcji, jakie pełni ten Fundusz. - Wiąże się to z przekształceniami struktur odpowiedzialnych za kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, zarówno na poziomie centralnym, gdzie po likwidacji NFZ - będzie to minister zdrowia, jak i na poziomie wojewódzkim, gdzie likwidacji ulegną oddziały Funduszu a powstaną Wojewódzkie Urzędy Zdrowia, które będą zależne od ministra zdrowia - informował szef resortu.

Raz jeszcze potwierdził, że rząd planuje odejście od zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowia i przeniesienie środków na ochronę zdrowia do budżetu.

Drugi priorytet według ministra Radziwiłła to efektywne wykorzystanie zasobów ochrony zdrowia.

Mówiąc o tej kwestii minister Radziwiłł nawiązał do sieci szpitali. - To, co nazywane jest powszechnie ''siecią szpitali'', w projekcie nazywa się podstawowym zabezpieczeniem szpitalnym. Sieć szpitali polegać będzie nie tyle na budowaniu struktury, co na nowym systemie kontraktowania szpitali, opartym na ryczałtowym wynagradzaniu szpitali, które spełniają określone wymagania - podkreślił minister zdrowia.

Dodał, że w uproszczeniu można przyjąć, że w sieci znajdą się szpitale, które dysponują SOR albo izbą przyjęć, przynajmniej od dwóch lat posiadają kontrakt i mogą wykonywać określone zadania.

Zadania w sieci szpitali będą polegały na połączeniu działalności szpitalnej z opieką ambulatoryjną: przed- i poszpitalną. Jednocześnie resort planuje wprowadzenie trzech stopni działalności szpitali - szpitale I stopnia (małe szpitale powiatowe), II stopnia (ponadpowiatowe) i III stopnia (wojewódzkie). Niezależnie od tego podziału, trzy kategorie szpitali specjalistycznych: onkologiczne i pulmonologiczne, pediatryczne oraz instytuty i szpitale kliniczne.

Nakłady na zdrowie mają rosnąć
Jak kolejny priorytet minister zdrowia wymienił zwiększanie nakładów na służbę zdrowia.

- One są zbyt niskie w stosunki do słusznych oczekiwań Polaków. Planujemy, aby dociągnąć do przyzwoitego minimum, które jest świadectwem w jaki sposób państwo traktuje zdrowie. To minimum to 6 proc. PKB - potwierdził.

Od razu dodał, że oczywiście nie da się z dnia na dzień albo nawet z  roku na rok osiągnąć takiej wartości wydatków na zdrowie z PKB, bo oznaczałoby to dosypanie ok. 40 mld zł do systemu.

- Pewnym rozwiązaniem jest coś, co nazywamy mapą drogową. Od 2018 r. co roku o mniej więcej 0,2 proc. PKB, nakłady publiczne na ochronę będą się zwiększać, tak aby w roku 2025, po 10 latach osiągnąć poziom 6 proc. PKB. Planujemy, żeby nakłady na służbę zdrowia wyprzedzały wzrost gospodarczy - powiedział minister.

POZ i zdrowie publiczne
Podkreślił też znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej w kształtowaniu na nowo systemu ochrony zdrowia.

- POZ to nie lekarz rejonowy ani rodzinny, ale zespół o szerokich kompetencjach. To dyżurny ruchu, który rozwiązuje 80-85 proc. potrzeb zdrowotnych obywatela - mówił obrazowo Radziwiłł.

Wskazał, że konieczna jest zmiana finansowania POZ, gdyż obecny sposób finansowania kapitacyjnego jest raczej demotywujące.

- Finansowanie powinno się opierać nadal na stawce kapitacyjnej, ale stawka ta byłaby modyfikowana dodatkiem za opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle, dodatkiem motywacyjnym za profilaktykę i promocję zdrowia, a także uzupełniana budżetem powierzonym na badania diagnostyczne i elementy AOS - podawał minister zdrowia.

Kolejna rzecz, o której mówił, to ustawa o zdrowiu publicznym.

- Dzisiaj realizowano ono jest przez wiele instytucji, które mało ze sobą współpracują. To jest zarówno Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, częściowo NFZ, jednostki samorządu terytorialnego. Chcielibyśmy, żeby zdrowie publiczne było koordynowane przez Urząd Zdrowia Publicznego - zadeklarował Radziwiłł.

Wynagrodzenia - propozycja minimum
Wspomniał też o ponad 600 tys. pracownikach medycznych i niemedycznych. Wskazał, że obecnie występuje rozproszenie różnych form własności placówek zdrowotnych, jak i form zatrudnienia.

- Ochrona zdrowia nie jest już w tym sensie sektorem publicznym, dlatego trudne jest
uregulowanie tych kwestii jednym przepisem w sprawie siatki płac - stwierdził minister.

Dodał, że w związku z tym resort przygotował projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

- To będzie zabezpieczenie od dołu, poprzez zaproponowanie takich wynagrodzeń poniżej których pracodawcy nie mogą zejść - powiedział.

Konstanty Radziwiłł zapytany o harmonogram wprowadzania zmian, podał stan prac nad niektórymi ustawami i zakładane daty ich wejścia w życie. Jak poinformował, projekt likwidujący NFZ jest jeszcze na etapie prac roboczych - ma zostać upubliczniony w ciągu kilku najbliższych tygodni. - Planujemy, by zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. - wyjaśnił.

Jest plan, jest harmonogram
- Jeżeli chodzi o tzw. sieć szpitali, jesteśmy już po konsultacjach publicznych, więc projekt niedługo będzie skierowany do Rady Ministrów, a następnie do Sejmu. Plan jest taki, aby już najbliższe kontraktowanie, które ma nastąpić w połowie 2017 r., odbywało się w myśl tego rozwiązania - informował minister.

Podał też, że projekt o podstawowej opiece zdrowotnej jest już po konsultacjach publicznych i "chcielibyśmy, by wszedł w życie w połowie przyszłego roku''. Zaś projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest już po konsultacjach publicznych i planowane jest, by zaczął wchodzić w życie od początku 2017 r.

Z innych ważnych ustaw, nad którymi trwają obecnie prace minister Radziwiłł wymienił ustawę reformująca organizację Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest po konsultacjach publicznych. - Chcielibyśmy, aby weszła w życie od początku przyszłego roku - powiedział.

Przypomniał też, że na etapie konsultacji publicznych jest nowelizacja ustawy o systemie państwowego ratownictwa medycznego.

Od 1 stycznia 2018 r. miałaby wejść w życie ustawa o Urzędzie Zdrowia Publicznego. - Obecnie jest na etapie prac roboczych, wkrótce będziemy mogli ją pokazać publicznie - mówił minister zdrowia.

 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych