Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Notatka ze spotkania Przedstawicieli NRPiP

z Panem Markiem Tombarkiewiczem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawicielami Departamentu Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 października 2016r.  dotyczącą projektu zmian w systemie kształcenia pielęgniarek: --->POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych