Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

odpowiedz Ministerstwa Zdrowia w kwestii kształcenia na studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy


Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy pismo NRPiP oraz  odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w kwestii kształcenia na studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy.

Załaczniki:

Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych