Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Odpowiedź na Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

podjęte na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczące wprowadzenia zmian ustawowych w obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki. --->POBIERZ

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych