Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

OPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne 2017/2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją kolejnego tj. trzeciego etapu wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych obejmującego okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 poz. 1628) informujemy, że wzór ujednoliconego wniosku dotyczącego opiniowania przez okręgowe rady podwyżek dla pielęgniarek i położnych jest dostępny na stronie internetowej OIPIP w Krośnie w zakładce po prawej stronie: Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.
 
Wzór jest załącznikiem do uchwały Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem OIPIP w Krośnie tel. 13 43 694 60.

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych