Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek BEZPŁATNE Szkolenie specjalizacyjne

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Spółka z o.o. –  Placówka Szkoleniowa w Krośnie, ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
 
BEZPŁATNE  Szkolenie specjalizacyjne odbywać  się będzie
w Jarosławiu (województwo podkarpackie) i jest finansowane ze środków ministerialnych.


Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć w siedzibie Ośrodka
do dnia 10.08.2015r.
następujące dokumenty:

1. Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji (dostępny na stronie internetowej www.okppip.pl
w zakładce pliki do pobrania lub na stronie internetowej CKPPiP.
2. Oświadczenie, że w ostatnich 5-ciu latach nie odbyłam /łem  specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych dostępny na stronie internetowe www.okppip.pl w zakładce pliki.
3. Dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie.
4. Kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu potwierdzonego za zgodność
z oryginałem (potwierdzone przez pracodawcę lub Okręgową Izbę P i P).
 
ADRES:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosn
o
 
O dopuszczeniu do specjalizacji decydować będzie postępowanie kwalifikacyjne, które powołana Komisja przeprowadzi w formie Egzaminu Testowego na podstawie literatury z zakresu pielęgniarstwa ogólnego oraz podstaw pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Informacje o warunkach i terminie i miejscu  postępowania kwalifikacyjnego będą dostępne na stronie internetowej www.okppip.pl. Wszelkie informacje o szkoleniach specjalizacyjnych prowadzonych przez nasz Ośrodek można uzyskać  w Biurze  Ośrodka w Krośnie   pod numerem 13-43-72780 lub 13-43-72781 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub na  adres  mailowy  osrodek@oipip.krosno.pl


Organizator

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE --> POIBIERZ
OŚWIADCZENIE DO SPECJALIZACJI --> POBIERZ
WINOSEK O DOPUSZCZENIE DO SPECJALIZACJI --> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych