Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Pismo Ministerstwa Zdrowia ws. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

We wtorek 9 stycznia 2018 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się informacja o zakończeniu prac Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Prace nad dokumentem określającym kierunki działań dla pielęgniarstwa zostały zakończone 29 grudnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia, wraz z opracowaną strategią, przesłało odpowiedź na uwagi do projektu przesłane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Dokument oraz pismo do pobrania znajdują się poniżej.

Pobierz: Odpowiedź MZ ws. uwag NRPiP oraz OZZPiP do strategii na rzecz pielęgniarstwa

Pobierz: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych