Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Pismo Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie do Premier Beaty Szydło w sprawie podjęcia działań powstrzymujących kierunek zmian w poz przyjęty przez Ministra Zdrowia.

PISMO: --->POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych