Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo z MZ dotyczące uwag do prac Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ

Treść pisma:---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych