Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi jest koordynatorem międzynarodowego projektu współfinansowanego w ramach programu Erasmus+, który jest poświęcony problematyce komunikacji interpersonalnej w relacjach między personelem medycznym a pacjentem. Projekt nosi tytuł „Health Communication Training for Health Professionals” (polska wersja: “Szkolenie z zakresu komunikacji medycznej dla personelu medycznego”), zaś jego akronim to: H-COM.

Więcej informacji na temat projektu H-COM można znaleźć na stronie internetowej www.h-com.eu

Jednym z zadań projektu jest określenie potrzeb w zakresie komunikacji, aby było możliwe jak najlepsze dopasowanie programu szkolenia do oczekiwań lekarzy i pielęgniarek. Zespół projektowy przygotował ankietę, która pozwoli na dokonanie takiej oceny potrzeb. W związku z tym pragnę zwrócić się od Państwa z prośbą o podzielenie się z nami swoimi opiniami i wypełnienie internetowej ankiety dostępnej pod adresem:

http://h-com.eu/online-survey-pol/

Uzupełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż około 15 minut. Pytania i odpowiedzi musiały uwzględnić realia panujące we wszystkich krajach biorących udział w projekcie, w związku z czym podczas udzielania odpowiedzi, proszę wybrać takie, które najlepiej odzwierciedlają stan rzeczy w warunkach polskich.

Państwa opinia jest ważna, ponieważ pomoże w odpowiedni sposób ukształtować treści edukacyjne opracowane w ramach projektu, a z których będą mogli korzystać bezpłatnie zainteresowani lekarze i pielęgniarki.

Z góry dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie kwestionariusza.

Z poważaniem,

Piotr Sakowski
koordynator projektu H-COM

Pracownia Polityki Zdrowotnej
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. Św. Teresy od Dzieciatka Jezus 8, 91-348 Łódź
tel: +48 42 6314 676

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych