Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Prośba Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego o wsparcie inicjatywy ustawodawczej projektu projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

Treść Komunikatu ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych