Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno – hospicyjnej:--->POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych