Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie planowanych działań zmierzających do przywrócenia nauczania na poziomie Liceów Medycznych.

Treść stanowiska: --->POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych