Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

z dnia 20 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian ustawowych w obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki: --->POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych