Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Uroczystość jubileuszowa prof. dr hab. n. med. Elżbiety Piontek

W dniu 12.01.2016 roku Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie Renata Michalska uczestniczyła w uroczystości jubileuszowej prof. dr hab. n. med. Elżbiety Piontek.   


 
Zaszczytną uroczystość prowadziła  dr n. med. Renata Rabiasz - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Krośnie. 
                                                                                     
Uroczystość jubileuszową zaszczycili prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko, prof. nadz. Danuta Zarzycka, doc. dr inż. Stanisław Rymar - Prorektor PWSZ w Krośnie, Dyrektor Instytutu Gospodarki i Polityki Społecznej - dr n. med. Hanna Kachaniuk, mgr Franciszek Tereszkiewicz - Kanclerz PWSZ, pan Piotr Czerwiński - Dyrektor ds. Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, mgr Dorota Kostrzewa - Pielęgniarka Naczelna WSZP im. Jana Pawła II w Krośnie oraz pracownicy i studenci Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Krośnie. Przez swoją obecność złożyli hołd zaszczytnej Jubilatce.


Laudację prof. dr hab. n. med. Elżbiety Piontek przedstawiła prof. nadzw. Danuta Zarzycka, która podkreśliła ogromny wkład Jubilatki w rozwój pediatrii w Polsce i na świecie, szczególnie z dziedzin endokrynologii, diabetologii i alergologii. Pani Profesor na co dzień współpracuje z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, prywatnymi placówkami pediatrycznymi, Instytutem Pielęgniarstwa i Położnictwa w Rzeszowie, a od 2005 roku podjęła pracę dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Opublikowała ponad 200 prac. Przewodnicząca ORPiP w Krośnie złożyła zaszczytnej Jubilatce serdeczne życzenia w imieniu środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.


Za złożone życzenia  i z podziękowaniami za pamięć Pani prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek przekazała na ręce Pani Przewodniczącej swoją najnowszą publikacje wraz z ze stosowną dedykacją.   
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych