Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Wizyty Przewodniczącej ORPiP w krośnieńskich podmiotach leczniczych

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie Renata Michalska spotyka się z pracodawcami oraz pielęgniarkami i położnymi zatrudnionymi w podstawowej opiece zdrowotnej na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.                                        
Rozmowy dotyczą wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w poz zarówno na podstawie deklaracji wyboru pielęgniarki poz, położnej poz, listy uczniów w przypadku pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania jak i w przypadku pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w punktach szczepień i gabinetach zabiegowych.
W trakcie spotkań Przewodnicząca zwraca uwagę na Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z opublikowanym 12 stycznia br. Zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, gdzie zwiększono z 1,1 na 1,2 wartość współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną dla rozliczania pacjentów w wieku od 40 do 65 roku życia w zakresie świadczeń realizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Według wprowadzonej zmiany pracodawcy mają możliwość podniesienia wynagrodzeń dla zatrudnionych pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień. Przeprowadzane rozmowy dotyczą także zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską i położniczą. Podkreślona zostaje rola pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian demograficznych, starzejącego się społeczeństwa i wzrostu zapotrzebowania na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze.
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych