Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Wycena świadczeń pielęgniarek i położnych nie nadąża za inflacją. NRPiP domaga się podniesienia stawki kapitacyjnej i interweniuje u Ministra Zdrowia w tej sprawie

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ od 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowa, zwiększona o 4,5%, roczna stawka kapitacyjna oraz cena jednostokowa jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej.

Pomimo utrzymywania stanu epidemii i podwyższonego reżimu sanitarnego – zwiększającego koszty realizacji świadczeń zdrowotnych, od 1 kwietnia 2022 r. NFZ zaprzestał wypłacania dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w reżimie sanitarnym uwzględniającym stan epidemii, która wynosiła 3% wartości świadczenia.

W związku z powyższym, rzeczywisty wzrost stawki kapitacyjnej wyniesie jedynie 1,5% – znacznie poniżej inflacji na rynku usług medycznych, wynoszącej już ponad 10%.

NRPiP zwraca się do Ministra Zdrowia o zwiększenie ww. stawki oraz podwyższenie współczynników odpowiednich dla właściwej grupy wiekowej świadczeniobiorcy oraz wprowadzenie dodatkowych grup wiekowych:

  • osoby w wieku od 7. do 39. roku życia – współczynnik 1,0;
  • osoby w wieku od 40. do 65. roku życia – współczynnik 1,2;
  • osoby w wieku od 66. do 75. roku życia – współczynnik 2,7;
  • osoby w wieku powyżej 75. roku życia – współczynnik 3,1.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przypomina, że pielęgniarki i położne POZ nadal udzielają świadczeń zdrowotnych pacjentom z COVID-19, co nie znajduję odzwierciedlenia w dodatkowym wzroście finansowania.

Pismo NRPiP do MZ w sprawie stawki kapitacyjnej ---> POBIERZ

Pismo MZ do NFZ w sprawie stawki kapitacyjnej ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych