Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

ZMIANA REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


 
Zgodnie z uchwałą Nr 133/VII/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zmianie ulega „Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ponoszonych przez członków OIPiP w Krośnie”.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie od dnia 1 stycznia 2017r. podniosła wysokość dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego w następujących formach szkoleń:
  1. szkolenie specjalizacyjne zw. specjalizacją – z kwoty 1500,00 zł do kwoty 1800,00 zł kosztów dydaktycznych szkolenia
  2. kurs kwalifikacyjny – z 70% do 80% kosztów dydaktycznych szkolenia, czyli z kwoty 850,00 zł do kwoty 1100,00 zł
  3. kurs specjalistyczny – do 80% kosztów dydaktycznych szkolenia,
  4. kurs dokształcający – do 80% kosztów dydaktycznych szkolenia.
Zmiany wynikające z podjętej uchwały mają zastosowanie do wniosków o dofinansowanie form szkolenia ukończonych po 1 stycznia 2017 r.
Regulamin dofinansowania dostępny jest w zakładce „dofinansowanie szkoleń”.


 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych