Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych


Więcej informacji w załącznikach:

Pismo OIPIP w Krośnie ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ
 





































Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych