Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Porozumienie o współpracy

 
       W dniu 30 stycznia 2015r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Podkarpacką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku i Regionem Podkarpackim Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.
Poniżej zamieszczona treść podpisanego dokumentu.
 
 
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych
 
Barbara Błażejowska – Kopiczak

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych