Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23 kwietnia br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Pismo NFZ ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 2 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo do MZ ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo do Prezes NRPiP ---> POBIERZ

Zarządzenie ---> POBIERZ

Uzasadnienie ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo Lidl ---> POBIERZ

Pismo NFZ ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo NFZ ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 9 - 10 kwietnia 2020 r.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 kwietnia br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

Opinia Prawna ---> POBIERZ

Pismo przewodnie NRPiP ---> POBIERZ

Pismo do Ministra Zdrowia ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 kwietnia br.

Apel Prezydium NRPiP z 7.04.2020 r. skierowany do przedsiębirców ---> POBIERZ

Apel Prezydium NRPiP z 7.04.2020 r. skierowany do Prezydentów Miast ---> POBIERZ

Dzialania UE ---> POBIERZ

Informacja Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

Komunikat NRA  Obsługa poza kolejnością ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 3 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. NIPiP zwróciła się do Premiera Mateusza Morawieckiego z  apelem o jak najszybsze wdrożenie procedury cyklicznych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pielęgniarek i położnych. pobierz pismo tutaj.

2. NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem o wytyczne dotyczące wykonywania testów molekularnych dla pielęgniarek i położnych. Odpowiedź oraz zalecenia GIS pobierz pismo tutaj.

3. Przekazujemy informację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek Położnych w sprawie rozwiązań legislacyjnych dotyczących możliwości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod online pobierz pismo tutaj.

4. Przygotowane zostały kolejne rekomendacje przekazane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

5. Monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 3 kwietnia br. (w załączeniu)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Zobacz wszystkie działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP


Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 6 kwietnia br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

Pismo do Prezesa Rady Ministrów ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ
 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych