Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa


WHO

Wytyczne WHO

Załączniki:
TELEOPIEKA ---> POBIERZ

ECDC - zalecenia dotyczące postępowania z osobami, które miały kontakt z zakażonymi wirusem powodującym COVID ---> POBIERZ

Jakie są zasady postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 ---> POBIERZ

Ulotka ---> POBIERZ

WHO opieka kwarantanna domowa ---> POBIERZ
 


APEL

APEL Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz personelu realizującego świadczenia zdrowotne w domu pacjenta z zakresu świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń położnej POZ Apel skierowany do:Wojewody Podkarpackiego

Załącznik ---> POBIERZ
 

APEL OIPiP w Krośnie


KORONAWIRUS

APEL PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

MÓW PRAWDĘ I NIE ZAMYKAJ NAS W KWARANTANNIE.


 

Apelujemy do społeczeństwa w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. Nie ukrywaj informacji o kontaktach z osobami z zagranicy!

W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

  • zadzwoń na infolinię NFZ: 800 190 590
  • skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

NIE NARAŻAJ INNYCH. ZOSTAŃ W DOMU. ZADZWOŃ.

 


Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych