Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Informacje o rozpoczynających się postępowaniach kwalifikacyjnych

na szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków publicznych dla pielęgniarek i położnych w województwach: lubuskim, wielkopolskim, śląskim i podkarpackim: ---> POBIERZ

XXI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę” Częstochowa


Szczegóły konferencji:

Komunikat:--->POBIERZ
Karta zgłoszeniowa:--->POBIERZ
 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Krwotoki w Położnictwie i Ginekologii”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowo – szkoleniowej, której celem jest wieloaspektowe spojrzenie na problemy krwotoków w położnictwie i ginekologii.

Dwudniowe wykłady i specjalistyczne warsztaty uznanych  ekspertów umożliwią uczestnikom aktywne poznanie oraz dyskusję na temat najnowszych terapii.

Konferencja adresowana jest do lekarzy ginekologów,lekarzy w trakcie specjalizacji oraz pielęgniarek i położnych,  studentów kierunków medycznych i przedstawicieli organizacji działających w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowo – szkoleniowej, której celem jest wieloaspektowe spojrzenie na problemy krwotoków w położnictwie i ginekologii.

Szczegóły konferencji:--->POBIERZ


II ogólnopolska konferencja Analiza przypadków w pielęgniarstwieSzczegłóy konferencji:---> POBIERZ

IV Konferencja Szkoleniowo-Naukowa "Badania Naukowe w Pielęgniarstwie i Położnictwie"


Szczegóły konferencji:---> POBIERZ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne zatrudnione w podstawowej opiece zdrowotnej

na bezpłatne szkolenie warsztatowe nt. skutecznej komunikacji z rodzicami z zakresu szczepień ochronnych.


Szkolenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10 00 w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5 i przeznaczone jest dla 50 osobowej grupy. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o rejestrację e-mailowo na adres oipip@interia.pl  do dnia 25 listopada  2016 r. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.         

                                                                                                      
Z wyrazami szacunku 
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniareki Położnych Renata Michalska

   

Program:         10 00 – 14 00
Cele warsztatu:
 1. Przekazanie informacji na temat wybranych zagadnień z zakresu szczepień ochronnych dla niemowląt.
 2. Przygotowanie pielęgniarki do rozmowy z rodzicami na temat wartości szczepień pediatrycznych.
 3. Wyposażenie pielęgniarek w informacje i materiały edukacyjne, które pomogą im czuć się pewniej w dyskusji z zaniepokojonym rodzicem.
 4. Rozwijanie umiejętności dyskusji z rodzicami mającymi wątpliwości dotyczące szczepień.
 5. Wzmocnienie roli pielęgniarki w edukacji rodzica.
 6. Pytania , odpowiedzi, wnioski, podsumowania.  
 
Załączniki:

Zaproszenie: --->POBIERZ
Szczegóły szkolenia: --->POBIERZ

 

Krajowe Centrum ds. AIDS - agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje ostatnie już w tym roku szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS, zakażeń przenoszonych drogą płciową i narkomaniiKrajowe Centrum ds. AIDS - agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje ostatnie już w tym roku szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS, zakażeń przenoszonych drogą płciową i narkomanii dla pracowników służby zdrowia w terminie 21-24 listopada 2016r.

W programie uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii.

Załączniki:

Zaproszenie: ---> POBIERZ
Karta zgłoszenia: ---> POBIERZ
Zakres tematyczny: ---> POBIERZ

 

Pielęgniarstwo alergologiczne nowe wyzwania nowe dylematy” w ramach II Dni Pielęgniarstwa Alergologicznego, Polskiej Szkoły Pielęgniarstwa Alergologicznego 2016

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konferencji organizowanej 19 listopada 2016 roku w Bydgoszczy „Pielęgniarstwo alergologiczne nowe wyzwania nowe dylematy” w ramach II Dni Pielęgniarstwa Alergologicznego, Polskiej Szkoły Pielęgniarstwa Alergologicznego 2016
 
Program konferencji
 1. Czy można pacjentów z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym (HAE) uchronić od ataku. Samodzielne podawanie leków  drogą dożylną oraz podskórną w warunkach domowych przez pacjentów wyzwaniem dla pielęgniarki.
Beata Kmieć
 1. GINA – edukacja pacjenta z astmą.
Małgorzata Filanowicz
 1. Nowe metody leczenia chorych z niedoborami odporności –krok po kroku rola i zadania pielęgniarki.
Ewa Szynkiewicz
 1. Adrenalina znana i nieznana. Czy mam wystarczającą wiedzę na ten temat?
Katarzyna Wysocka
 1. Alergia na orzechy czy możemy jej uniknąć?
Ewa Bagniewska
 
Przerwa kawowa
 
 1. Różnicowanie astmy i PoCHP- co należy wiedzieć?
Elżbieta Chrzaniecka
 1. Pielęgniarstwo wielokulturowe wyzwaniem dla współczesnego pielęgniarstwa.
Renata Grabowska
 1. Życie z alergią na jady owadów błonkoskrzydlych
Aneta Dowbór Dzwonka
 1. Ergonomia pracy z pacjentem – transfery
Robert Zacniewski
 
Z wyrazami szacunku,
dr Ewa Szynkiewicz
Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego
 
 
 
Organizatorzy:
Sekcja Pielęgniarstwa Alergologicznego PTA,
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy,
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego CMUMK,
Internistyczne Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego.
 
Patronat Honorowy: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
 
Komitet naukowo-organizacyjny:
Ewa Szynkiewicz
Małgorzata Filanowicz
Joanna Flisińska
Bernadeta Cegła
Renata Grabowska
Beata Kmieć
Katarzyna Wysocka
Ewa Bagniewska
Elżbieta Chrzaniecka
Aneta Dowbór Dzwonka
Robert Zacniewski
Elżbieta Komorowska-Szyperska
Sabina Liszewska
 
Konferencja odbędzie się w Sali B 209 budynku Patomorfologii CMUMK przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 9. Przewidywany czas trwania 10.00 - 15.00. Wstęp bezpłatny.
Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać na adres e-mail:
konferencjaalergologiczna@gmail.com
Wszelkie pytania proszę kierować pod numer telefonu 502358797.
Bezpośredni dojazd na przystanek
• przy ul. M. Skłodowskiej-Curie/Jurasza: linie 59, 67, 64
• przy ul. Powstańców Wlkp./Lelewela: linie 55, 65, 68, 71, 84, 93
Dojazd z Dworca Głównego PKP
• autobus nr 67
Dojazd z Dworca Głównego PKS
• autobus nr 84
• pieszo ok. 7 min.
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Pielęgniarek Operacyjnych „Oblicza Pielęgniarstwa Operacyjnego”

Załączniki:

Szczegóły konferencji: ---> POBIERZ
Program konferencji: ---> POBIERZ

II Międzynarodowa Konferencja Pielęgniarstwa SpecjalistycznegoSzczegóły konferencjiL ---> POBIERZ
Komunikat: ---> POBIERZ

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych