Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Krajowe Centrum ds. AIDS - agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje ostatnie już w tym roku szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS, zakażeń przenoszonych drogą płciową i narkomaniiKrajowe Centrum ds. AIDS - agenda Ministra Zdrowia oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizuje ostatnie już w tym roku szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS, zakażeń przenoszonych drogą płciową i narkomanii dla pracowników służby zdrowia w terminie 21-24 listopada 2016r.

W programie uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące ekspozycji zawodowej na HIV i postępowania poekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i społecznych aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii.

Załączniki:

Zaproszenie: ---> POBIERZ
Karta zgłoszenia: ---> POBIERZ
Zakres tematyczny: ---> POBIERZ

 

Pielęgniarstwo alergologiczne nowe wyzwania nowe dylematy” w ramach II Dni Pielęgniarstwa Alergologicznego, Polskiej Szkoły Pielęgniarstwa Alergologicznego 2016

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konferencji organizowanej 19 listopada 2016 roku w Bydgoszczy „Pielęgniarstwo alergologiczne nowe wyzwania nowe dylematy” w ramach II Dni Pielęgniarstwa Alergologicznego, Polskiej Szkoły Pielęgniarstwa Alergologicznego 2016
 
Program konferencji
 1. Czy można pacjentów z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym (HAE) uchronić od ataku. Samodzielne podawanie leków  drogą dożylną oraz podskórną w warunkach domowych przez pacjentów wyzwaniem dla pielęgniarki.
Beata Kmieć
 1. GINA – edukacja pacjenta z astmą.
Małgorzata Filanowicz
 1. Nowe metody leczenia chorych z niedoborami odporności –krok po kroku rola i zadania pielęgniarki.
Ewa Szynkiewicz
 1. Adrenalina znana i nieznana. Czy mam wystarczającą wiedzę na ten temat?
Katarzyna Wysocka
 1. Alergia na orzechy czy możemy jej uniknąć?
Ewa Bagniewska
 
Przerwa kawowa
 
 1. Różnicowanie astmy i PoCHP- co należy wiedzieć?
Elżbieta Chrzaniecka
 1. Pielęgniarstwo wielokulturowe wyzwaniem dla współczesnego pielęgniarstwa.
Renata Grabowska
 1. Życie z alergią na jady owadów błonkoskrzydlych
Aneta Dowbór Dzwonka
 1. Ergonomia pracy z pacjentem – transfery
Robert Zacniewski
 
Z wyrazami szacunku,
dr Ewa Szynkiewicz
Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego
 
 
 
Organizatorzy:
Sekcja Pielęgniarstwa Alergologicznego PTA,
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy,
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego CMUMK,
Internistyczne Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego.
 
Patronat Honorowy: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
 
Komitet naukowo-organizacyjny:
Ewa Szynkiewicz
Małgorzata Filanowicz
Joanna Flisińska
Bernadeta Cegła
Renata Grabowska
Beata Kmieć
Katarzyna Wysocka
Ewa Bagniewska
Elżbieta Chrzaniecka
Aneta Dowbór Dzwonka
Robert Zacniewski
Elżbieta Komorowska-Szyperska
Sabina Liszewska
 
Konferencja odbędzie się w Sali B 209 budynku Patomorfologii CMUMK przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 9. Przewidywany czas trwania 10.00 - 15.00. Wstęp bezpłatny.
Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać na adres e-mail:
konferencjaalergologiczna@gmail.com
Wszelkie pytania proszę kierować pod numer telefonu 502358797.
Bezpośredni dojazd na przystanek
• przy ul. M. Skłodowskiej-Curie/Jurasza: linie 59, 67, 64
• przy ul. Powstańców Wlkp./Lelewela: linie 55, 65, 68, 71, 84, 93
Dojazd z Dworca Głównego PKP
• autobus nr 67
Dojazd z Dworca Głównego PKS
• autobus nr 84
• pieszo ok. 7 min.
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Pielęgniarek Operacyjnych „Oblicza Pielęgniarstwa Operacyjnego”

Załączniki:

Szczegóły konferencji: ---> POBIERZ
Program konferencji: ---> POBIERZ

II Międzynarodowa Konferencja Pielęgniarstwa SpecjalistycznegoSzczegóły konferencjiL ---> POBIERZ
Komunikat: ---> POBIERZ

BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie:
OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK
   W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
Kierownik specjalizacji: mgr Anna Raj
Planowany termin postępowania kwalifikacyjnego, rozpoczęcia szkolenia:
P A Ź D Z I E R N I K   2 0 1 6 r.
Szkolenie specjalizacyjne obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne - 415 godz.,
realizowane w systemie weekendowym lub tygodniowym, miejsce szkolenia teoretycznego:
G D A Ń S K; 
 • zajęcia stażowe – 385 godz.
 
Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnego udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie wymogów formalnych:
 • posiadanie:
 • dokumentu potwierdzającego 2-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki w ciągu ostatnich 5-ciu lat;
 • aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • niekorzystanie w ciągu ostatnich pięciu lat ze szkolenia specjalizacyjnego dofinansowanego ze środków publicznych;
 • uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego.
 
Zakres literatury do testu:
- Brosowska B., Mielczarek – Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej tom II. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.
- Ślusarska  B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków: Pielęgniarstwo i Położnictwo tom I. Wydawnictwo Czelej,  Lublin 2013.
 
 
Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mail: okppip@gmail.com lub listownie na adres OKPPiP
w Rzeszowie. Karta zgłoszeniowa jest do pobrania na naszej stronie internetowej: www.okppip.pl w zakładce „Szkolenia” -> „Pliki do pobrania”


 

Zaproszenie na debatę pt. „Psychiatria - współczesne kierunki rozwoju”


Zaproszenie: ---> POBIERZ

III Konferencja Naukowa z cyklu Pielęgniarstwo a rynek pracy nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY


Załączniki:

Program ramowy: ---> POBIERZ
Karta uczestnika: ---> POBIERZ
Wytyczne dla autorów: ---> POBIERZ

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - ZABURZENIA ODŻYWIANIA (ANOREKSJA I BULIMIA) JAKO PROBLEM MEDYCZNY I SPOŁECZNY


XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Toruniu

Szanowni Państwo,
 
w  imieniu  Fundacji  „Razem  Zmieniamy  Świat”  oraz  Toruńskich  Zakładów
Materiałów   Opatrunkowych  SA  serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  XIX
Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, która  w  tym roku przebiegać będzie pod przewodnim tytułem: „Rodzina, środowisko i instytucja w opiece długoterminowej”.
Konferencja odbędzie się w Toruniu, w dniach 27-29 września 2016 r.
 
Od  lat  konferencja   skupia blisko 1000 uczestników z całej Europy – osób
chcących  poszerzać  swoją  wiedzę,  dzielić się własnymi spostrzeżeniami i działać  na  rzecz  poprawy standardów opieki długoterminowej. Wszystkie te działania  mają  na  celu  podwyższenie  jakości  usług świadczonych osobom najsłabszym – starszym, niesamodzielnym, wymagającym wsparcia.
 
Podobnie  jak  w  poprzednich  latach  Partnerem  i  Patronem Merytorycznym Konferencji  jest  Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej oraz  europejskie  stowarzyszenie  European  Association  for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly E.D.E.
 
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
 

 

Współczesne wyzwania dla epidemiologii szpitalnej i środowiskowej
Załączniki:
Program konferencji: --->POBIERZ
Karta zgłoszeniowa:   --->POBIERZ
 

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych