Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ponoszonych przez członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Treść Regulaminu ---> POBIERZ

Agresywne zachowanie pacjenta a prawa i ochrona personelu medycznego

Czytaj więcej ---> Załącznik

Konferencja prasowa „(Nie)jawność (nie) sprzyja zdrowiu. Jaką cenę płacimy za brak dostępu do informacji publicznej?

Zaproszenie na Konferencję ---> POBIERZ

Informacja o Konferencji ---> POBIERZ

Konferencja „Rola pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia 28 luty 2017 r. Warszawa

Powiadomienie ---> POBIERZ

Zaproszenie na konferencję ---> POBIERZ

Warszawski Uniwersytet Medyczny 28 luty 2017 r.

XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDYCYNY PALIATYWNEJ „HOSPICJUM 2017" XV OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII I PSYCHOONKOLOGII oraz WYSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, ORTOPEDYCZNEGO I RATOWNICZEGO

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Karta zgłoszenia ---> POBIERZ

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ŚLĄSKIE SPOTKANIE POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNE ZABRZE – KATOWICE 06 – 08 KWIECIEŃ 2017Program Konferencji ---> POBIERZ

Pielęgniarstwo - studia magisterskie w Brzozowie
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w porozumieniu z Podkarpackim Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie 
prowadzi zimowy nabór na studia II stopnia na kierunku
 
PIELĘGNIARSTWO
 
Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 
Zajęcia odbywają się w Brzozowie !
 
Czas trwania studiów: 4 semestry
Czesne: 2000,00 zł / 1 semestr
Liczba godzin: 1300 zajęć dydaktycznych w tym 1140 godzin teoretycznych
Praktyki: Realizacja praktyk odbywa się w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.
Czas trwania praktyk - 4 tygodnie (160 godzin)
Tryb studiów: niestacjonarny (sobota, niedziela)
Liczba miejsc szkoleniowych: 25
Nabór trwa do 31 stycznia 2017 r.
 
Szczegóły na stronie: http://pckm.pl/studia-magisterskie
 
--
Podkarpackie Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. Rzeszowska 7
te. 733-058-888

Bezpłatne Kursy dla pielęgniarek - UEZałącznik ----> POBIERZ

I Kongres Edukacji Diabetologicznej – 17-18.01.2017r. oraz III Konferencja „Innowacje w Edukacji Diabetologicznej

Treść komunikatu: ---> POBIERZ

IX Międzynarodowa Konferencja dla Położnych „Położna XXI wieku"

Treść komunikatu: ---> POBIERZ

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych